OM Projesi Beyaz Sayfa Yayında!

4 Eylül 2020 tarihinde çıktığımız bu yolda kısa bir süre içerisinde 2000'in üzerinde katılımcı ile bizleri desteklediğiniz için teşekkür ederiz.

Image for post
Image for post

Bizler de sizlerden gelen teknik sorulara cevap verebilmek ve projenin şeffaf bir şekilde yürütülmesi için hiç vakit kaybetmeden OM Projesi Beyaz Sayfa’yı hazırladık. Beyaz Sayfamız OM Projesi hakkında aklınıza takılabilecek her şeye cevap verecek, neden bu yola çıktığımızı, neler planladığımızı, işleyişi nasıl sağlayacağımızı anlatan teknik tanıtım dökümanıdır.

OM Projesi Beyaz Sayfa’ya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Şeffaflık bizler için her şeyden önemli. Bu nedenle bugün akşam (12 Eylül 2020) Youtube üzerinden canlı yayın ile saat 19:00'da OM Projesi hakkındaki tüm sorularınızı cevaplıyoruz. O nedenle bugün akşam kimselere söz vermeyin :)

Youtube kanalımız: https://www.youtube.com/channel/UClU7BbBZAv2R9Ml55KIHcbg

Yerli ve milli, Ethereum tabanlı kripto para! — https://omlira.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store